Om sida

 

Vem är jag?

358

Hej! Eva-Karin Viklund heter jag och är 44 år och mamma till två pojkar =). Jag har ”nyligen” sadlat om och utbildat mig till lärare. Jag har arbetat som NO och Matte lärare på en liten högstadieskola i Tyresö sedan 2006.

Utbildning/ erfarenhet

I grunden har jag en utbildning som biomedicinsk analytiker och har arbetat som morfologisk cellbiolog. Sedan har jag en fil kand. i cellbiologi och bioteknik  och arbetade som doktorand på Karolinska institutet, södertörn i 9år. Jag sadlade sedan om och blev teknisk säljare för Invitrogen, ett företag som säljer molekylärbiologiska och cellbiologiska produkter. Men som mamma är det tufft att vara resande, så jag satte mig ner och funderade på vad det var som jag tyckte var roligt i mina tidigare arbeten. Jag kom fram till att det är mötet med andra och att lära ut och förmedla min kärlek till naturvetenskapen. Valet blev då enkelt och jag påbörjade min utbildning, till att bli NO/ matte lärare för högstadiet, på Stockholms universitet

Tankar bakom hemsidan.

Meningen med hemsidan är att den ska vara stöd för mina elever i min NO undervisningen (för grundskola). Sidan ska vara en levande resurs som förändras och förbättras hela tiden efter mina elevers behov.

För ett år sedan hörde jag talas om ett annorlunda sätt att lägga upp sin undervisning sk. flipped classroom. Jag vill pröva på ”the flipped classroom” pedagogiken och har därför på börjat arbetet att göra och samla  lektions filmer här på denna hemsida. Jag hoppas att på så sätt få mer tid över i klassrummet för verklig undervisning dvs. bra klassrums diskussioner och mer tid för att förankra teori mer praktiskt.

Eftersom jag själv har dyslexi (där av felstavningar och särskrivningar i mina texter) så har jag alltid varit intresserad av annorlunda sätt att lära på. Vetenskaplig text även den anpassad för högstadieböcker är svårt skriven med många begreppsord som kan vara svåra. Vilket medför att många elever tycker att NO-ämnena är svåra.

Enl. Dunn & Dunns 21 faktorer för framgångsrikt lärande finns det en rad faktorer inverkar på vår förmåga att lära nya svåra saker. Om man vill utgå de individuella behov som vi alla har för att skapa bästa inlärnings situation, tror jag att detta sätt med filmer, quizer och andra interaktiva övningar är bra. Eftersom det är just enkelt att försöka anpassa efter

En av dessa faktorer som inverkar är den omgivande miljö (t.ex. sittställning, ljud, ljus, temperatur mm). Detta är lätt att kontrollera och justera efter eget behov när man sitter hemma framför datorn eller i sängen med en läsplatta.

En annan faktor är elevens egna känslor (t.ex. motivation, behov av struktur) har man svårt att läsa och/eller svårt med läsförståelse är just vetenskapliga texter extra svåra att motivera en elev med dessa svårigheter att ta sig an. Där kompletterar filmer boken och eleven kan vara lättare motiverad att göra läxan genom att se filmen.

Ytterligare en viktig del i inlärningen är Sociala faktorer (t.ex. att arbeta ensam eller i grupp), även detta går att reglera med filmer då man kan se dem tillsammans med sina kompisar eller ensam.

Även de fysiologiska faktorer (så som mat och dryck) är enkla att tillgodo se vid  en sådan lärande situation som dessa lektions filmer innebär.

Webbstjärnan

2009 fick jag information om webbstjärnan och gick en kurs om att använda hemsidor som verktyg i undervisningen. Läsåret 2009/10 gjorde jag en engelska-blogg med min dåvarande årkurs 6:a och vi vann pris för användning av språk.

Jag har gjort flera hemsidor varje läsår efter detta. Årets hem sidor är  www.populärtomblod.se och www.astronimilära.se och www.dalenssuperhjältar9a.se

De filmer som jag lägger upp har jag eller min kollega Daniel Plars gjort. Några andra filmer kan förekomma de är dock markerade med cerative commons licens eller godkända av ägaren.

Tävlingen

Vi har anmält denna sida till webbstjärnans tävling. Jag tycker att det saknas seriösa informations kanaler med förenklad NO information som passar högstadiet. Jag hoppas att mina elever och andra där ute har nytta av mitt arbete. Om den skulle vinna ett pris skulle jag använda pengarna till att vidareutbilda mig på multimedia verktyg.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *