Läroplan för grundskolan 2011

Läroplan för grundskolan,

förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

 Skolverket.se

 

Comments are closed